Rolnictwo i gospodarka wodna

• dokumentacje niezbędne do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, np. dla projektowanej budowy/rozbudowy budynków inwentarskich, zmiany lasu na użytek rolny, budowy zbiornika retencyjnego,
• ekspertyzy botaniczne i ornitologiczne na potrzeby programu rolno-środowiskowo-klimatycznego,
• plany działalności rolno-środowiskowo-klimatycznej i wnioski o płatności bezpośrednie,
• dokumentacje niezbędne do uzyskania dofinansowania do budowy zbiorników małej retencji,
• wnioski o odszkodowania za szkody powodowane przez bobry,
• operaty wodnoprawne, np. stawy, pomosty, pobór wód, odprowadzanie ścieków,
• opłaty za korzystanie ze środowiska (np. za pobór wód).

© 2020 nature-expert.pl

projekt i realizacja: infoart.com.pl